Over ons

Algemeen

Hartelijk welkom op de website van de Gereformeerde Gemeente (Eben-Haëzerkerk) te Zwijndrecht. Onlangs is het kerkgebouw van de gemeente uitgebreid en heeft er groot onderhoud plaats gevonden. Zo is het aantal zitplaatsen in het kerkgebouw uitgebreid en zijn er nieuwe entrees gemaakt. Er zijn nieuwe kerkzalen en een nieuwe consistorie aangebouwd. Het vernieuwde kerkgebouw is in september 2012 overgedragen aan de kerkenraad van de gemeente.

 

Naam van de website

De website heeft de naam Gemeente Breed Bouwen gekregen. Deze naam staat voor het daadwerkelijk vormgeven aan de verbouwing van het kerkgebouw, maar dat niet alleen. Er wordt ook op geestelijk gebied gebouwd aan de gemeente, d.m.v. prediking en verenigingswerk.

 

Actiemarkt

Elk jaar wordt er een actiemarkt gehouden rondom het kerkgebouw. De actiemarkt wordt georganiseerd door een actiecomité. Dit comité bestaat uit een klein comité en een aantal kerncomités. Het klein comité bestaat uit een drietal personen en draagt zorg voor de aansturing van de kerncomités. De diverse kerncomités bestaan uit een aantal personen die zich richten op zaken als ‘braderie/mode’, ‘horeca’, ‘kinderplein’, ‘ondernemers/sponsoring’, ‘transport/opbouw’ en ‘verkregen goederen: boeken, boodschappen, kleding en andere tweedehands artikelen’. Uiteraard is er ook aandacht voor evangelisatie!

 

Doel van de actiemarkt

Een belangrijk doel van de actiemarkt is het samenwerken van gemeenteleden en het slaan van een brug naar de burgerlijke gemeente. Wij vinden het belangrijk om ook de burgerlijke gemeenteleden wat te laten zien van onze gemeente en het kerkgebouw.

 

U zult begrijpen dat een actiemarkt ook georganiseerd wordt om de verbouwing van het kerkgebouw te kunnen financieren. Een deel van de opbrengst van de actiemarkt wordt hieraan besteed.

 

Het andere deel van de opbrengst is bestemd voor het zendingswerk van de Gereformeerde Gemeenten (ZGG). De medewerkers van de ZGG zijn werkzaam op het gebied van evangelisatie, gemeenteopbouw, Bijbelvertaal- en alfabetiseringswerk en diaconaal werk. De ZGG is werkzaam in Albanië, Ecuador, Guinee, Nigeria en Indonesië (Bali en Papua).

Komende diensten


U bent van harte welkom om onze diensten bij te wonen

Meer diensten

Player

Er is geen dienst geselecteerd om af te spelen.
De diensten kunt u vinden onder Diensten -> Prekenarchief.